Dobrodošli na Dužijancu

100 godina Dužijance

Dužijanca je svetkovina završetka žetve, koja se u Subotici javno i svečano slavi već 100 godina. U trećem tisućljeću ona je usađena u mnoga srca, kao neprolazna duhovna vrednota. Drevni običaj zahvale Bogu na plodovima zemlje, a osobito na rodu pšenice, bunjevački Hrvati u Bačkoj oblikovali su u svečanu, dostojanstvenu i lijepu priredbu, koja mami, plijeni i zrači ljepotom, bogatstvom, radošću, ljubavlju i dubokom religioznošću.

Dužijanca predstavlja jedinstven kulturni projekt, koji traje od 25. travnja do zadnje nedjelje kolovoza, i u tom se razdoblju održava niz manifestacija, koje imaju različite sadržaje. Zajedničko svim manifestacijama je: iskrena želja da se na stolu kulture grada nađu stvaralštvo, običaji, tradicija, produkti duhovne kulture i stvaralaštva.

Saznaj više o Dužijanci >>

dužijanca žito

100 godina zahvale

Dužijanca 2011

josipa lisac duzijanca 2011 duzijanca malenih dusan svilar duzijanca 2011 lado-plakat

Kalendar dešavanja >>

organizator