Seoske igre bez granica

17. 7.2011. //Seoske igre bez granica Bikovo
koncert Dušana Svilara
7:00 Okupljanje takmičara
8:00 Otvaranje igara
12:00 Pauza za ručak
14:00 Nastavak igara
19:00 Zatvaranje igara
20:00 Folklorni program
21:00 KONCERT DUŠANA SVILARA
duzijanca 2011 subotica program