Risari

9.7.2011. //Takmičenje risara Đurđin
6:00 Okupljanje risara na salašu domaćina, Vlatka Vojnića Purčara
6:30 Izlazak risara na njivu i pletenje užadi
7:15 Doček gradonačelnika i gostiju na njivi Vlatka Vojnića Purčara
7:30 Smotra risara
8:15 Risarski ručak na njivi
9:30 Revijalno košenje risara
10:00-12:00 Vršidba na starim mašinama
10:00
Prikaz rada samorukovetačice i samovezačice s konjskom traktorskom vučom
10:40
Oboravanje
10:55
Vozidba
11:15
Vršidba
11:30 Dječja igra na strnjiki "Kasalisica", nastup učesnika Dužijance malenih
12:00 Prezentacija natjecateljskog oranja u skladu s pravilima svjetske oračke organizacije
12:30 Prezentacija primjene novih tehnologija sijanja u strnjiku
13:00 Predstavljanje vrsnih kosaca Dužijance i Kosidbe na Rajcu
14:00 Svečana užna za goste i risare
20:00 Risarsko kolo
20:00
Nastup učesnika Dužijance malenih
21:00
Revija tamburaške glazbe
22:00
KONCERT TAMBURAŠKOG SASTAVA GAZDE
duzijanca 2011 subotica program